Shaban Tolaj

Pyetje dhe përgjigje - Shaban Tolaj

Pyetje të derguara nga disa motra muslimane. Përgjigjet Hoxha i nderuar Shaban Tolaj. në Facebook http://www.facebook.com/Islamifj në Twitter ...

Shaban Tolaj - Vlera e Diturisë

Ligjërat Islame e mbajtur ne Xhamin e Re - Deçan Nga hoxha i nderuar SH A B AN T O L A J Tema: Vlera e diturisë http://radio-udhezimi.com ...

Loading...

News: